top of page

התייעלות אנרגטית

כדי לחסוך כסף, צריך לצמצם באנרגיה!

אצלנו תקבלו מערכת אמינה ויציבה.

☼ ללא צורך בתשתיות מיוחדות.

☼ ניתנת לשינוי באופן עצמאי  ללא תלות בגורם חיצוני.

 

שלושה תחומים עיקריים:

1. תאורה - המערכת יודעת לכבות או לעמעם את התאורה  כשמזהה חוסר פעילות בחלל.

2. מיזוג אוויר ומערכות חימום - ניתן לקבוע מרחוק את הטמפרטורה, זמנים וכיבוי אוטומטי.

3. תריסים וצאלונים - רצוי שהמערכת תעדיף להוריד את התריסים/הצללה, מלהפעיל מיזוג האוויר. חיסכון מובטח.

הצורך לחסוך, מתכתב בעולם העכשווי עם חובתנו המוסרית להיות כמה שיותר ירוקים.

 

חשבונות החשמל מציגים את החיסכון שנה מול שנה (עסק קטן).

הצצה בקובץ ה PDF, תאפשר להתרשם מעבודת המחקר  אשר נעשתה על ידי חברת Veolia.

חשבון חיסכון.jpg
© Copyright Setup Ideas
bottom of page